Lidt historie:

Kom man i slutningen af 1700 tallet kørende inde fra Husum lå bondegården Kagsgaarden som den første på markerne syd for Frederikssundsvej.


Kagsgaard (Kausholm) menes opført 1756 og nedbrændte i maj 1948 ved en pyromanbrand.

Heraf kommer navnet på vores bebyggelse.

Billede udlånt fra Herlev Historisk arkiv.

Kagsgårdens boliger:

Kagsgårdens boliger blev opført med 207 lejemål og ibrugtaget i 1969. Byggeriet blev opført i gule mursten.

Senere kom tagboligerne (den hvide overbygning) med 68 boliger til (1997). Og senest ”ungdomsboligerne” som er beliggende under Herlev Kollegiet (2011) med 6 boliger.

Billede udlånt fra Herlev Historisk arkiv.

Så Kagsgården består i dag af 281 boliger.

Da de 3 sektioner har forskellige byggeomkostninger, er der også forskellig m2 pris. Hvilket du kan se ud fra budget og regnskab.  

Hvem ejer Kagsgården.

 

Principielt så er Kagsgården i det daglige selvadministrerende og selvforvaltende. Når du deltager på beboermøderne er du med til at ”lægge” linjen for, hvad der skal ske i Kagsgården. Derfor brug din ret og mød op.

 

Kagsgården ejes af Herlev Boligselskab, som har flere afdelinger i Herlev. Den øverste myndighed i Herlev Boligselskab er repræsentantskabet, hvor alle boligafde­linger er repræsenteret med mindst 1 medlem. I repræsen­tantskabet indgår tillige Herlev Boligselskabs bestyrelse (også kaldet organisationsbestyrelsen). Kagsgårdens bestyrelse (5 personer) er alle medlem af repræsentantskabet.

 

Repræsentantskabet (generalforsamlingen) er som tidligere nævnt Herlev Boligselskabs øverste myndighed, og her skal alle væsentlige be­slutninger af generel betydning for organisationen og dens afdelinger træffes. Herunder at fastlægge det konkrete indhold i de vedtægter for Herlev Boligselskab, som du har fået udleveret.

 

Herlev Boligselskabs bestyrelse består af 7 personer valgt af repræsentantskabet, 1 person udpeget af ejendomsfunktionærerne og 2 personer udpeget af Herlev Kommune. Arbejdet er ulønnet.

 

Se også afsnittet: Vedtægter.

Administrationen af Herlev Boligselskab og dens afdelinger varetages af KAB´s Bygge- og Bolig-­administration.

 

Hvem er så KAB?

 

KAB er et beboerstyret forretningsførerselskab.

KAB administrerer cirka 50.000 lejemål i hovedstadsområdet. KAB er med til at skabe et levende beboerdemokrati, gode boligforhold og spændende boligmiljøer.

KAB samarbejder med både almene boligorganisationer og kommuner om at opføre, udleje og administrere boliger og boligområder.

Husk at KAB kun er et administrationsselskab og derfor IKKE bidrager økonomisk til Kagsgaardens udgifter.

 

 

 

 

Ejerforhold

 

KAB ejes af en række almene bolig organisationer.

Den øverste myndighed er et repræsentantskab, som vælger KAB´s bestyrelse.

I KAB´s repræsentantskab sidder bl.a. medlemmer fra Herlev Boligselskab.

 

Om Boligselskabernes Landsforening:

 

Boligselskabernes Landsforening (BL) er interesseorganisa­tion for næsten alle danske boligorganisationer med tilsam­men op mod 600.000 boliger. Alle boligorganisationer, der administreres af KAB, er medlemmer, og beboerne får 4 gange om året "Beboerbladet".


Boligerne er fordelt på 8.000 afdelinger.
Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL.


BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved at repræsentere de almene boligorganisationer i forhold til de offentlige myndigheder, ved at servicere og rådgive de almene boligorganisationer og ved at uddanne beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration.

 

 

 


  

Anvendte kilder: KAB og Herlev Historisk arkiv mfl.          Tegninger: Frank Hjorhöy