Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen træffes 2. tirsdag i hver måned (juli måned undtaget) mellem kl. 18:30 og kl.19:00 i bestyrelseslokalet: Stationsalléen 38 A. 1. sal, 2730 Herlev.

Mødet kan undtagelsesvis være flyttet. Se det sidste nye referat eller kalenderen på forsiden.

Er du kørestolsbruger / dårligt gående, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, så kan vi mødes et mere tilgængeligt sted. 

 

Formand
Erik Bjarne Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer
Frank Lind
Flemming A. Nielsen
Thomas Darholt
Lene Bostrup-Sørensen Øelund

Suppleant

Kirsten Jensen

Jerry Olsen