Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen træffes 2. tirsdag i hver måned (juli måned undtaget) mellem kl. 18:30 og kl.19:00 i bestyrelseslokalet: Stationsalléen 38 A. 1. sal, 2730 Herlev.

Mødet kan undtagelsesvis være flyttet. Se det sidste nye referat.

Er du kørestolsbruger / dårligt gående, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, så kan vi mødes et mere tilgængeligt sted. 

 

Formand
Erik Bjarne Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer
Frank Lind
Flemming A. Nielsen
Thomas Darholt
Kirsten Jensen

Suppleant

Kate Lensing 

Kenneth Grundtmann Lowe

Zarina Møller