Toggle Mobile Menu

Hvordan får jeg en bolig i Kagsgården?

Som hovedregel kan du få en bolig ved at blive skrevet op til den. Der er imidlertid flere forskellige slags ventelister:

  • Den interne venteliste i afdelingen kan man kun blive skrevet på, hvis man i forvejen bor i afdelingen. Der er en karenstid på to år, før man kan komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste ( det vil sige, at først, når man har haft en bolig i afdelingen i to år, kan man komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste).
  • Den interne venteliste i boligselskabet er kun for beboere, der i forvejen har en bolig i én af afdelingerne i Herlev Boligselskab. Også her er der en karenstid på to år.
  • Bolignøglen er en fælles venteliste for en række boligorganisationer, som er med i KAB-fællesskabet. Du kan læse mere om Bolignøglen her

For alle ventelisterne gælder det, at en ledig bolig først bliver tilbudt til den, der har stået skrevet op på den pågældende venteliste i længst tid. Det har altså ingen betydning, hvor længe man har boet i afdelingen eller boligselskabet.

Kommunal anvisningsret

Herlev Kommune har ret til at anvise en vis procent af boligerne i den enkelte boligafdeling. Hvor stor andelen er fremgår af aftale mellem Herlev Boligselskab og Herlev Kommune.

Bytteret

Lov om leje af almene boliger giver en lejer ret til at bytte bolig med en anden lejer - både i private og almennyttige boliger. Der er ikke bytteret til andels- eller ejerboliger. I Herlev Boligselskab skal man have boet i sin bolig i to år, før man har ret til at bytte.

Læs nærmere om, hvilke love og bestemmelser vedrørende ventelister, bytteret og fremleje, der er gældende i Herlev Boligselskab.


Gå til opskrivningen på KAB's hjemmeside

Søg bolig gennem Herlev Kommunes boliganvisning